Mediacje

Dla klienta
Indywidualnego

Mediacje cywilne

mogą być prowadzone we wszystkich sprawach cywilnych, w których wynik postępowania mediacyjnego zależy od stron. Przedmiotem sporu mogą być między innymi:

 • podział majątku wspólnego;
 • alimenty;
 • zapłata;
 • dział spadku;
 • sprawy rodzinne, sąsiedzkie;

KORZYŚCI

dla osób prywatnych, uwikłanych w spór, którego nie są w stanie same rozwiązać w porównaniu do postępowania sądowego są następujące:

 • krótszy czas trwania;
 • niższe koszty;
 • gwarancja poufności postępowania;
 • dyskrecja;
 • bezpośredni wpływ na końcowy wynik;
 • umożliwia przedstawienie własnej perspektywy; albo zrozumienie potrzeb własnych i drugiej strony;
 • akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie;
 • naprawa i unormowanie relacji między stronami;
 • brak zbędnego formalizmu;
 • ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem;

Mediacja pracownicza

jest poufnym i dobrowolnym procesem, sposobem na rozwiązanie sporu. Prowadzona jest  przez bezstronnego mediatora niezaanagażowanego w konflikt, który pomaga i wspiera strony w poszukiwaniu akceptowalnego porozumienia.

Przedmiotem sporu może być między innymi:

 • zakończenie współpracy
 • niewypłacenie:
  • wynagrodzenia;
  • odszkodowania;
  • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
 • dyskryminacja;
 • mobbing;

Korzyści

z mediacji dla pracownika, który ma spór sądowy z pracodawcą to przede wszystkim duże oszczędności:

 • czasu – zakończenie sporu w kilka tygodni;
 • wydatków– mediacja jest tańsza od  postępowania sądowego;

 

ponadto:

 • gwarancja poufności;
 • dyskrecja;
 • wpływ na ostateczny kształt rozwiązania;
 • szansa na szybsze ewentualne wypłaty;
 • brak zbędnego formalizmu;
 • elastyczność w wyznaczaniu terminu;
 • poczucie zachowania równowagi pomiędzy stronami;
 • zawarta ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną;
 • unormowanie relacji;
 • obniżenie poziomu trudnych emocji;
 • ograniczenie stresu i nakładów emocjonalnych;