Mediacje i porozumienia

Każda społeczność, bez względu na wielkość,
doświadcza sporów i konfliktów.

Spory występują we wszystkich obszarach i na płaszczyznach aktywności człowieka – począwszy od kłótni dwóch osób a skończywszy na konfliktach międzynarodowych. Są naturalne i nierozerwalnie wpisane w strukturę życia społeczeństwa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z konfliktem jest mediacja.

Mediacja to szczególny rodzaj negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnej osoby – mediatora, który pomaga w osiągnieciu porozumienia. Mediacja, poprzez swoją procedurę, ułatwia stronom rozmawianie. Podczas spotkania z mediatorem strony mają możliwość przedstawienia swoich punktów widzenia i poszukania akceptowalnego dla nich rozwiązania. 

Mediator dba o atmosferę rozmów, łagodzi napięcia i pomaga w wypracowaniu porozumienia. Nie ustala, kto ma rację i nie rozstrzyga sporu.

 Warunkiem rozpoczęcia i prowadzenia mediacji jest dobrowolna zgoda stron na udział w postępowaniu mediacyjnym. Strony mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Wszystko co jest poruszane na spotkaniach mediacyjnych jest poufne. 

Do mediacji można zgłosić sie prywatnie lub być skierowanym przez sąd.

Mediacje

DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

Mediacje

Dla klienta Indywidualnego